Tegeltak

Home/Tjänster/Tegeltak
Tegeltak 2023-02-23T09:07:38+00:00

Takläggning av lertegel har funnits väldigt länge. Lerpannor är en traditionell och samtidigt prestigefylld takbeläggning. Den största fördelen med plattor är deras långa livslängd och höga motståndskraft mot klimatiska väderförhållanden. Tegeltak klarar stora temperatursvängningar och till skillnad från andra naturliga takmaterial som trä försämras inte leran och hotas inte av skadedjur och mikroorganismer.

Idag har kvaliteten på plattor förbättrats och de finns även i betong. Betongplattor är billigare än lerkakel, men de har samma form. Allt eftersom åren går blir tegeltak bara vackrare och intressantare. Kostnaden för att bygga ett tegeltak liknar andra typer av beläggning. Beklädnadens ungefärliga livslängd är till och med mer än 100 år, så tegeltaket är det mest fördelaktiga ur livslängdssynpunkt.

Ett tegeltak ger, till skillnad från andra typer av beläggningar, större komfort. Det är tyst i regnet, elektrostatiskt neutralt, energieffektivt både varma somrar och kalla vintrar, är visuellt attraktivt och ekologiskt rent.