Priser

Home/Priser
Priser 2023-02-23T08:02:37+00:00

Priset på taket påverkas av projektets komplexitet, vassens tjocklek, takfönster, skorstenar, konstruktioner, nockmaterial. Mer exakt kan kostnaden för tak beräknas efter att du har bekantat dig med ditt projekt.

Cirkapriser för takkonstruktion

Vasstak

från4000€/m2
 • Täckets tjocklek 200 mm

Singeltak

från2100€/m2
 • Material i två lager

Tegeltak

från1700€/m2
 •  

Gröna tak

från3550€/m2
 •  

Vi erbjuder att köpa vassbuntar för takläggning

Täckets tjocklek 200mm

12505 gab.
 • Antal buntar per m2

Täckets tjocklek 300mm

300012 gab.
 • Antal buntar per m2

Täckets tjocklek 250mm

20008 gab
 • Antal buntar per m2

Vi erbjuder att köpa spån för att göra takbeläggningar

Material i två lager

700m2
 •  

Material i tre lager

1100m2
 •  

Material i tre lager

1560m2
 • behandlas med ett antiseptiskt medel (impregnerat)

Material i två lager

1100m2
 • behandlas med ett antiseptiskt medel (impregnerat)

Alla priser är exklusive moms och kan komma att ändras på grund av priset på ved och bränsle.